Kirtan/mantra zingen

Kirtan is het zingen van mantra’s en bhajans. Bij kirtan (ook wel satsang genoemd) zingt de zanger voor en de anderen zingen na.

Het Sanskriet woord mantra staat voor "bevrijden van het denken".
Waarom manta's zingen? Alles in en om jou heen is opgebouwd uit energie, en energie bestaat uit trillingen: zo ook klanken. Wanneer jij met jouw stem en behulp van een mantra een klank maakt, zet je een bepaalde trilling in jouw lichaam in beweging, waardoor je in een hogere staat van bewustzijn komt.
We sluiten af met thee en prasad.


Kirtanist: Sang Hyun Lee.

Al spelend op haar Indiase harmonium en tanpura begeleidt zij diverse mantra’s van bv. Krishna Das en Snatam Kaur.

Wanneer: Iedere 1e zondag van de maand* van 10:30 - 11:45
Maximaal 10 deelnemers
Onkostenbijdrage: vrijwillige donatie
Opgave via email: yogapresent@hotmail.com

*uitzonderingen zie rooster